Ścieżka nawigacji

Aktualności

Pierwsze zwaloryzowane emerytury już wypłacone

W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto.

"Przypomnę, że są określone terminy płatności, kiedy uprawnieni otrzymują to świadczenie: 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 marca i także 1 kwietnia. Część świadczeniobiorców otrzymała już te świadczenia" – powiedziała profesor Uścińska.

Prezes ZUS poinformowała, że pierwsze świadczenia emerytalno-rentowe zostały już zwaloryzowane. Jest ich ponad 4 miliony.

Wśród wydatków, które ZUS poniesie na waloryzację, 54,4 % to wydatki poniesione na waloryzację świadczeń kobiet.  - To jest odzwierciedlenie struktury świadczeniobiorców – powiedziała prof. Uścińska.

Na tegoroczną waloryzację przeznaczono około 44 mld zł. - Waloryzacja w pełni kompensuje inflację w ujęciu średniorocznym za poprzedni rok, a nawet jest wyższa – powiedziała szefowa ZUS.