Ścieżka nawigacji

Aktualności

Rozpoczęcie nowej kadencji Rady Nadzorczej ZUS

W skład Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych VI kadencji (2022-2027) weszli:

 • członkowie Rady powołani na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumie­niu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
 1. Łukasz Hardt - Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS
 2. Joanna Stachura
 3. Krzysztof Dziedzic
 • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców:
 1. Robert Gwiazdowski - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 2. Łukasz Kozłowski - Federacja Przedsiębiorców Polskich
 3. Wojciech Nagel - Związek Pracodawców Business Centre Club
 • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych:
 1. Renata Górna - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 2. Józef Ryl - Forum Związków Zawodowych
 3. Marcin Zieleniecki - NSZZ „Solidarność”
 • przedstawicielka ogólnokrajowej organizacji emerytów i rencistów:
 1. Elżbieta Ostrowska - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Prezes Rady Ministrów powołując Radę Nadzorczą ZUS VI kadencji na stanowisko jej Przewodniczącego powołał prof. Łukasza Hardta, ekonomistę, kierownika Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, który m.in. sprawował funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022.

Wręczenie aktów powołania do Rady Nadzorczej ZUS nowej kadencji odbyło się w obecności Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej oraz członków Zarządu Zakładu.

rada nazdworcza ZUS, zarząd ZUS i minister M. Maląg
Fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Rada Nadzorcza ZUS jest ustawowym organem Zakładu mającym głównie kompetencje kontrolne, ale również pełni funkcję organu przedstawicielskiego w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Po więcej infor­macji o roli Rady, jej kompetencjach i sposobie działania zapraszamy na poświęconą temu tematowi stronę.