Ścieżka nawigacji

Aktualności

Znamy wskaźnik waloryzacji kont ubezpieczonych

Zapisane na kontach i subkontach środki są podstawą do obliczenia wysokości emerytury. W 2021 r. stany kont wzrosną o 5,41 proc., a subkont o 5,23 proc.

Ogłoszony wskaźnik waloryzacji składek jest on niższy od ogłoszonych w dwóch poprzednich latach (8,94 proc. i 9,20 proc.) z uwagi na epidemię COVID-19. Wskaźnik zależy bowiem od tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku, przy czym nie może być niższy od inflacji ani ujemny. Przypis składek emerytalnych w 2020 r. był wyższy niż rok wcześniej, ale z powodu szczególnej sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii i obostrzeń sanitarnych nie o tyle, co w poprzednich latach.

Epidemia nie wpłynęła znacząco na przyrost stanu subkont ponieważ ZUS przeprowadza ich waloryzację zgodnie z przeciętnym wzrostem nominalnego PKB za ostatnie 5 lat. Rok temu wskaźnik wyniósł 5,73 proc., a dwa lata temu 5,01 proc.