Ścieżka nawigacji

Komunikaty

ZUS wznawia nabory kadry kierowniczej wyższego szczebla w oddziałach

Uprzejmie informujemy, że otwieramy rekrutacje na wyższe stanowiska kierownicze (Dyrektor Oddziału, Zastępca Dyrektora Oddziału, Główny Księgowy) w niektórych oddziałach Zakładu. Obok uruchomionych w dn. 9.04.2020 r. naborów na lekarzy orzeczników będą to jedyne wznowione procesy rekrutacyjne w ZUS w obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

O kolejnym częściowym lub pełnym uruchomieniu procesów rekrutacyjnych w ZUS poinformujemy odrębnym komunikatem.