Ścieżka nawigacji

Program Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic

Co to jest program Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic dotyczy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3. Ma ułatwić rodzicom i opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową. Zacznie obowiązywać od 1 października 2024 r. [1].

Z programu Aktywny Rodzic możesz otrzymać następujące świadczenia:

Ważne!
Na to samo dziecko za dany miesiąc możemy wypłacić tylko jedno ze świadczeń. Możesz wielokrotnie zmieniać rodzaj świadczenia, czyli zrezygnować z jednej formy wsparcia i przejść na inną. Ale w danym miesiącu na dane dziecko możesz pobierać tylko jedno świadczenie.

Realizacją tych świadczeń, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych [2].

Kto może skorzystać z programu Aktywny Rodzic

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują Ci, jeśli mieszkasz w Polsce i jesteś rodzicem lub opiekunem dzieci do lat 3 oraz jesteś:

  • obywatelem polskim,
  • obywatelem UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii,
  • obywatelem innego kraju, o ile spełniasz warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

Co z osobami, które pobierają rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do żłobka przyznane przed 1 października 2024 r.

Ustawa Aktywny rodzic wchodzi w życie 1 października 2024 r. i uchyla w tym dniu:

  • ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym (RKO) [3],
  • rozdział 8a w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat [4], który odnosi się do ustalania prawa do dofinansowania do żłobka.

Jeśli masz już przyznane prawo do RKO lub do dofinansowania do żłobka na okres po 30 września 2024 r., zachowujesz prawo do tych świadczeń. Jeżeli nie chcesz składać wniosku o świadczenia z programu Aktywny Rodzic, nie musisz tego robić.

Jeśli masz przyznane dofinansowanie do żłobka i chcesz otrzymać świadczenie aktywnie w żłobku

Jeśli masz przyznane dofinansowanie do żłobka na okres po 30 września 2024 r., złóż po tym dniu wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku. W takiej sytuacji uchylimy Ci prawo do dofinansowania do żłobka, które wynosi 400 zł miesięcznie. W zamian od 1 października 2024 r. przyznamy Ci świadczenie aktywnie w żłobku, które wynosi do 1500 zł miesięcznie (a na dziecko, które ma stosowne orzeczenie o niepełnosprawności – do 1900 zł).

Jeśli masz prawo do dofinansowania do żłobka, możesz w zamian pobierać świadczenie aktywnie w żłobku:

  • od 1 października 2024 r. – gdy złożysz wniosek o nowe świadczenie w ciągu 3 miesięcy od 1 października,
  • od miesiąca złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek później.

Co w sytuacji, kiedy masz prawo do świadczeń z programu Aktywny Rodzic za okres, kiedy otrzymałeś już dofinansowanie do żłobka?

Dofinansowanie do żłobka odliczymy wtedy od kwoty przyznanego nowego świadczenia.

Równocześnie (za ten sam miesiąc) można pobierać tylko jedno ze świadczeń – albo dofinansowanie do żłobka, albo RKO, albo aktywnie w domu, albo aktywni rodzice w pracy, albo aktywnie w żłobku.

Jeśli masz przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy

Jeśli masz przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy, możesz po 30 września 2024 r. złożyć – w zależności od sytuacji – wniosek o:

  • aktywnie w domu – nie musisz jednak tego robić,
  • aktywnie w pracy – jeśli spełniasz warunek aktywności zawodowej,
  • aktywnie w żłobku – jeśli dziecko uczęszcza do żłobka.

Przykład 1
Dziecko skończyło 12 miesięcy w lipcu 2024 r. Matka złożyła wniosek 1 lipca 2024 r. i nabyła prawo do RKO w wysokości 1000 zł miesięcznie od lipca 2024 r. W październiku 2024 r. wróciła do pracy.

Matka może po 30 września 2024 r. złożyć wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy. Jeśli spełni wszystkie warunki (m.in. warunek aktywności zawodowej, a dziecko nie będzie uczęszczało do żłobka), nabędzie prawo do tego świadczenia od 1 października 2024 r., a prawo do RKO zostanie od tego dnia uchylone.

Oznacza to, że od 1 lipca do 30 września matka będzie pobierała RKO w wysokości 1000 zł miesięcznie, a od 1 października będzie pobierała świadczenie aktywni rodzice w pracy po 1500 zł miesięcznie.

Jeśli masz przyznany RKO, który pobierasz po 1000 zł miesięcznie, możesz nadal otrzymywać to świadczenie do wyczerpania maksymalnej kwoty RKO (czyli 12 tys. zł, jeśli świadczenie zostało przyznane od 12. miesiąca życia dziecka).

Co z osobami, które skończyły pobierać RKO

Jeśli już nie pobierasz RKO, bo np. do 24. miesiąca życia dziecka wypłaciliśmy Ci w sumie 12 tys. zł, a w październiku 2024 r. dziecko nie skończyło jeszcze 35. miesiąca i spełniasz warunki do świadczeń aktywni rodzice w pracy albo do aktywnie w żłobku – możesz złożyć wniosek. Przyznamy wówczas nowe świadczenie do 35. miesiąca życia dziecka.

Przykład 2
Przyznaliśmy matce RKO w wysokości 1000 zł miesięcznie od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Prawo do RKO powstało od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia. Do 30 września 2024 r. matka pobierze RKO w łącznej kwocie 12 tys. zł. W październiku 2024 r. dziecko skończy dopiero 2 lata, ale matka nie uzyska prawa do świadczenia aktywnie w domu (bo pobrała już całą kwotę 12 tys. zł).

Natomiast nie ma przeszkód, aby matka skorzystała z prawa do pozostałych świadczeń, czyli aktywni rodzice w pracy albo aktywnie w żłobku, o ile spełni do nich warunki. Jeśli spełni warunki w zakresie aktywności zawodowej od 1 października 2024 r., może pobierać świadczenie aktywni rodzice w pracy do 30 września 2025 r.

Czy osoba, która pobierała RKO, może wystąpić o aktywnie w domu

Jeśli pobierałeś RKO, możesz złożyć wniosek o aktywnie w domu. Ale łączna maksymalna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia aktywnie w domu pobranych na dane dziecko nie może być wyższa niż 12 tys. zł.

Ważne! Jeśli masz prawo do RKO i przyznamy Ci świadczenie aktywnie w domu albo aktywni rodzice w pracy, albo aktywnie w żłobku, nie możesz wrócić do otrzymywania RKO.

Przykład 3
Dziecko skończyło 12 miesięcy w lipcu 2024 r. Matka złożyła wniosek 1 lipca 2024 r. i nabyła prawo do RKO od lipca 2024 r. Pobiera to świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie.

W grudniu 2024 r. matka wróciła do pracy i złożyła wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy. Uchyliliśmy jej prawo do RKO (pobierała je od lipca do listopada 2024 r., czyli w sumie otrzymała 5 tys. zł) i przyznaliśmy świadczenie aktywni rodzice w pracy. Pobierała po 1500 zł miesięcznie od 1 grudnia 2024 r.

W marcu 2025 r. matka zakończyła aktywność zawodową i uchyliliśmy jej prawo do świadczenia aktywni rodzice w pracy. Dziecko nie chodzi do żłobka, więc matce nie przysługuje prawo do aktywnie w żłobku. Czy matka może złożyć wniosek o RKO, skoro nie pobrała całej kwoty 12 tys. zł?

Matka nie może ponownie przejść na świadczenie RKO, jeśli już raz z niego zrezygnowała i złożyła wniosek o inne świadczenie. Może złożyć wyłącznie wniosek o świadczenie aktywnie w domu.

Jeśli matka otrzyma świadczenie aktywnie w domu, może pobierać po 500 zł miesięcznie, aż dziecko skończy 35 miesięcy. Jest jednak warunek, że łączna kwota RKO i aktywnie w domu nie może przekroczyć 12 tys. zł. Skoro matka pobrała RKO w łącznej kwocie 5 tys. zł, to może jeszcze pobrać 7 tys. zł świadczenia aktywnie w domu.

Co w sytuacji, gdy masz prawo do świadczeń z programu Aktywny Rodzic za okres, kiedy otrzymałeś RKO?

Kwotę RKO odliczymy wtedy od kwoty przyznanego nowego świadczenia.

Jeśli już nie pobierasz RKO, bo np. do 24. miesiąca życia dziecka wypłaciliśmy Ci w sumie 12 tys. zł, a w październiku 2024 r. dziecko nie skończyło jeszcze 35. miesiąca i spełniasz warunki do świadczeń aktywni rodzice w pracy albo do aktywnie w żłobku – możesz złożyć wniosek. Przyznamy wówczas nowe świadczenie do 35. miesiąca życia dziecka.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka –„Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858).

[2] Art. 23 ustawy Aktywny rodzic.

[3] Art. 87 ustawy Aktywny rodzic.

[4] Art. 68 pkt 22 ustawy Aktywny rodzic.