Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Przeczytaj publikację "Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów" pdf 611kb.