Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Informacja o sposobie postępowania przy wypłacie wyrównania zasiłku chorobowego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. w razie śmierci ubezpieczonego

W przypadkach, w których wypłata wyrównania zasiłku na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. następuje z urzędu bez konieczności występowania z wnioskiem w tej sprawie, a świadczeniobiorca zmarł przed pobraniem należnego wyrównania zasiłku, wypłaty wyrównania zasiłku należy dokonać osobom uprawnionym, o których mowa w art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Pobierz plik: Informacja o sposobie postępowania przy wypłacie wyrównania zasiłku chorobowego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (pdf, 63,9 KB)