Ścieżka nawigacji

Zmiana warunków decyzji o rozłożeniu na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

Zmiana warunków decyzji o rozłożeniu na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która powinna zwrócić należności z likwidowanego funduszu alimentacyjnego, bo w jej zastępstwie były wypłacane świadczenia alimentacyjne.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko, identyfikator (PESEL), telefon, adres do korespondencji, numer sprawy Al
   • numer i datę wydania decyzji o rozłożeniu zadłużenia na raty, której wniosek dotyczy
   • Twoją propozycję spłaty zadłużenia: termin płatności rat, ich liczbę i wysokość
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia na warunkach wskazanych w decyzji
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RAW.

  • Inne dokumenty:
   • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej (ROW)
   • zeznanie podatkowe za ostatni rok (jeśli je składałeś) – gdy chcesz rozłożyć dług na raty na okres spłaty powyżej 12 miesięcy.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie, przez cały okres obowiązywania ulgi.
  Zmiana warunków decyzji może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają zmianę warunków decyzji. Sprawdzamy też, czy będziesz w stanie spłacać należności po zmianie tych warunków.
  Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne ustalenie warunków spłaty mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia, Twoja sytuacja rodzinna i materialna oraz Twoja dotychczasowa współpraca przy spłacaniu należności (czy spłacałeś raty w terminie i w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem).
  Jeśli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, wydajemy decyzję zmieniającą poprzednią decyzję o rozłożeniu zaległości na raty. Zanim wydamy decyzję, musisz spłacać należności na dotychczasowych warunkach.


  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami, wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
  Złóż pismo w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem placówki ZUS, która wydała decyzję. Możesz też odwołać się podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół. Masz na to miesiąc od dnia, w którym otrzymasz naszą decyzję.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • e-mailem: cot@zus.pl
   • przez Skype’a na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl
   • konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r.poz. 1952, z późn. zm.).

   

Zmiana warunków decyzji o rozłożeniu na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń