Ścieżka nawigacji

Rozliczenia na koncie płatnika

Rozliczenia na koncie płatnika

Nie musisz wypełniać żadnego urzędowego druku, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysyłasz wniosek za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Wówczas wypełniasz druki:

 • Wniosek RD-3 – jeśli składasz wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
 • Wniosek RZS-P – jeśli jako płatnik składek składasz wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek
 • Wniosek RWN– jeśli jako płatnik składek składasz wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • Wniosek RZS-U – jeśli składasz wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego).

Jeśli naszą odpowiedź będzie odbierać Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
Wnioski są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Informacje o osobach, które mogą wystąpić z wnioskiem, wskazaliśmy w trzech szczegółowych kartach usług zatytułowanych:

  • Rozliczenie konta płatnika składek
  • Zwrot nienależnie opłaconych składek
  • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Nie musisz wypełniać żadnego urzędowego druku, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysyłasz wniosek za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Wówczas wypełniasz druki:

  • Wniosek RD-3 – jeśli składasz wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
  • Wniosek RZS-P – jeśli jako płatnik składek składasz wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek
  • Wniosek RWN– jeśli jako płatnik składek składasz wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
  • Wniosek RZS-U – jeśli składasz wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego).

  Jeśli naszą odpowiedź będzie odbierać Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Twój wniosek o rozliczenie konta rozpatrzymy w miarę możliwości jak najszybciej. Jeżeli musimy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, odpowiemy Ci w ciągu miesiąca od dnia wpływu Twojego wniosku. Jeśli Twoja sytuacja jest szczególnie skomplikowana – wydłużymy ten czas do dwóch miesięcy.
  Twój wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek rozpatrzymy w ciągu 7 dni.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz odwołać się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od naszej:

  • decyzji o odmowie zwrotu nienależnie opłaconych składek,
  • decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu.

  Złóż pismo za pośrednictwem tej naszej placówki, która wydała decyzję w Twojej sprawie.
  Masz na to miesiąc od dnia, w którym otrzymasz naszą decyzję.
  Nie ponosisz żadnych opłat za postępowanie odwoławcze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji znajdziesz na www.zus.pl.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
  • § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Rozliczenia na koncie płatnika

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Rozliczenia na koncie płatnika (pdf, 179 kB)