Ścieżka nawigacji

Wniosek płatnika o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Wniosek płatnika o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Wniosek płatnika o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek