Dokumenty potwierdzające okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Dokumenty potwierdzające okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.