Dokumenty potwierdzające okresy prowadzenia działalności pozarolniczej

Dokumenty potwierdzające okresy prowadzenia działalności pozarolniczej – informacja wskazująca nazwę i miejsce (adres) prowadzenia działalności oraz numery  NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) i NKP (Numer Konta Płatnika).