Dokumenty potwierdzające okresy urlopu wychowawczego

Dokumenty potwierdzające okresy urlopu wychowawczego

Dokumenty potwierdzające okresy urlopu wychowawczego – informacja wynikająca ze świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy o urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia i sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem we wskazanym okresie oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku gdy dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dodatkowo dokument potwierdzający to uprawnienie (dokumentacja medyczna, w tym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka).