Dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.

Dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.

Dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie – m.in. środki dowodowe stwierdzające wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury/ renty:

  • zaświadczenie pracodawcy lub innego płatnika składek, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • legitymacja ubezpieczeniowa

lub w przypadku ich braku inny dokument, na podstawie którego można stwierdzić wysokość osiąganego wynagrodzenia, np. umowy o pracę, angaże.

W przypadku likwidacji zakładu pracy: zaświadczenia, karty zarobkowe lub inne dokumenty uwierzytelnione albo potwierdzone przez archiwum lub jednostkę upoważnioną do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy.