Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Informacja o składnikach wynagrodzenia nieuwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn.akt. SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119, poz.771), przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków należy, co do zasady, uwzględniać składniki wynagrodzenia (przychód) pracownika, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Wyłączeniu z podstawy wymiaru podlegają jednak składniki, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku. Wyłączeniu podlegają także składniki wynagrodzenia które, mimo braku regulacji płacowych, są wypłacane za okres pobierania zasiłku.

Pobierz plik: Informacja o składnikach wynagrodzenia nieuwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (pdf, 63,7 KB)