Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2023 r.? Przeczytaj

  1. Jeśli chcesz  korzystać z „małego ZUS plus”, a  korzystałeś z tej ulgi w 2022 r. i nadal spełniasz do niej warunki to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.
  2. Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystałeś z tej ulgi w 2022 r. to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.
Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:
  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2022 r., a nie korzystałeś z „małego ZUS plus”
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie:

  • do 31 stycznia 2023 r. jeśli
  • w 2022 r. (co najmniej 60 dni) prowadziłeś działalność gospodarczą  i nie korzystałeś z „małego ZUS plus”
  • w styczniu 2023 r. rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności  gospodarczej
  • 7 dni  liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”  jeśli
  • rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności  gospodarczej po 24 stycznia 2023 r.
  • spełnisz warunki w innym miesiącu niż styczeń 2023 r.

Jeśli chcesz korzystać z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów zgłoszeniowych, przekaż  również  dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Ważne!
Jeżeli korzystałeś z „małego ZUS plus” przez ostatnie 36 miesięcy kalendarzowych, tj. od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. to nie masz już prawa do tej ulgi. Musisz opłacać składki wysokości od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

Zapoznaj się z przykładami o składaniu dokumentów umożliwiających zgłoszenie do „małego ZUS plus” oraz sprawdź czy spełniasz warunki do skorzystania z „małego ZUS plus” – więcej informacji w materiale z przykładami na www.zus.pl albo w każdej placówce ZUS.
​​​​​​​