Breadcrumb

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak uzyskać ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego RD-8.
 4. Dokumenty do uzasadnienia wniosku, które możesz załączyć do wniosku.

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej:

 •  jeżeli Twoja sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego - w ciągu miesiąca,
 •  jeżeli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowa - w ciągu dwóch miesięcy,

od dnia wszczęcia postępowania.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZUS-RD-8. Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym. Do formularza możesz dołączyć załączniki w formie elektronicznej, które będą zawierać dokumenty do uzasadnienia wniosku.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 5. Wyślij do nas wniosek elektronicznie.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek RD-8 w formie elektronicznej, dostarcz wymagane dokumenty dotyczące uzasadnienia wniosku do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.

 2. Powiadomimy Cię pisemnie o naszej decyzji (wyrażenie zgody bądź odmowa w sprawie postępowania egzekucyjnego). Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu na PUE.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego w formie pisemnej lub na formularzu RD-8, który możesz pobrać z naszej strony internetowej lub placówki ZUS. Wniosek papierowy możesz także wydrukować, gdy wypełnisz go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-RD-8. Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego").

 2. Dokumenty do uzasadnienia wniosku, które możesz załączyć do wniosku.
 3. Adres naszej placówki.

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej:

 •  jeżeli Twoja sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego - w ciągu miesiąca,
 •  jeżeli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowa - w ciągu dwóch miesięcy,

od dnia wszczęcia postępowania.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz RD-8 lub napisz wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego. Do wniosku możesz załączyć dokumenty uzasadniające wniosek.
 2. Złóż podpisany wniosek w dowolnej naszej placówce, osobiscie lub przez pełnomocnika. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do naszej placówki, właściwej dla siedziby Twojej firmy.
 3. Możesz zarezerwować termin wizyty w naszej placówce poprzez PUE.

Dalsze kroki

 1. Dostarcz dokumenty do uzasadnienia wniosku w sprawie postępowania egzekucyjnego do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Powiadomimy Cię pisemnie o naszej decyzji (wyrażenie zgody bądź odmowa w sprawie postępowania egzekucyjnego).

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego w formie pisemnej lub na formularzu RD-8, który możesz pobrać z naszej strony internetowej lub placówki. Wniosek papierowy możesz także wydrukować, gdy wypełnisz go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-RD-8. Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego").
 2. Dokumenty do uzasadnienia wniosku w sprawie postępowania egzekucyjnego, które możesz załączyć do wniosku.
 3. Adres naszej placówki.

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej:

 •  jeżeli Twoja sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego - w ciągu miesiąca,
 •  jeżeli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowa - w ciągu dwóch miesięcy,

od dnia wszczęcia postępowania.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz RD-8 lub napisz wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego. Do wniosku możesz załączyć dokumenty uzasadniające wniosek.
 2. Wyślij wniosek do dowolnej naszej placówki. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i wyślij wniosek do naszej placówki, właściwej dla siedziby Twojej firmy.

Dalsze kroki

 1. Dostarcz dokumenty do uzasadnienia wniosku w sparwie postępowania egzekucyjnego do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Powiadomimy Cię pisemnie o naszej decyzji (wyrażenie zgody bądź odmowa w sprawie postępowania egzekucyjnego).

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).