Dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach – świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub świadectwo pracy/ zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wystawione przez pracodawcę/zakład pracy lub organy założycielskie zlikwidowanych zakładów pracy, z wyjątkiem wojewodów, w tym m.in. przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.