PUE

PUE

PUE Platforma Usług Elektronicznych – wniosek bez dokumentacji dodatkowej można złożyć za pośrednictwem PUE, jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Jeżeli wymagana jest dokumentacja dodatkowa, należy złożyć ją bezpośrednio w jednostce organizacyjnej ZUS lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego z adnotacją powołującą się na wniosek złożony za pośrednictwem PUE.