Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - J

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Przysługujące ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy, lub jego bliskim, jeśli
ubezpieczony zmarł.

See other