WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

ZUS ma prawo do przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek. W trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej, mogą być ściągnięte nieopłacone w terminie:

  • składki,
  • odsetki za zwłokę,
  • koszty egzekucyjne,
  • koszty upomnienia,
  • dodatkowe opłaty.

Egzekucję należności z tytułu składek prowadzi:

  • dyrektor Oddziału ZUS lub Naczelnik Urzędu Skarbowego,
  • komornik sądowy.

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),
  2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.).