Ścieżka nawigacji

Błąd losowania adresów

Błąd losowania adresów

Komunikat: Błąd losowania adresów.  Przekazany parametr adresu: jest niepoprawny.

Jeśli podczas uruchamia programu Płatnik pojawi się komunikat:

   

wykonaj  migrację bazy danych w celu zmiany hasła do pliku z danymi i jej lokalizacji (tak, aby nie była umieszczona w folderze instalacyjnym programu Płatnik).

Krok  1: Wybierz menu Administracja - ustawienia bazy danych - baza - migracja bazy danych.

Krok 2: W kolejnym kroku wskaż lokalizację bazy (bezpieczną, taką z której plik nie zostanie przez przypadek usunięty), nadaj nazwę dla bazy danych oraz nowe hasło.

 

           WAŻNE:  

           W nowotworzonym haśle do pliku bazy danych nie używaj polskich znaków.

 

Krok 3:  W ostatnim kroku kreatora zaznacz opcję, aby baza została ustawiona jako baza robocza.