Ścieżka nawigacji

Zmiana ustawień programu w zakresie przekazu elektronicznego

Zmiana ustawień programu w zakresie przekazu elektronicznego

Aby zmienić ustawienia programu w zakresie przekazu elektronicznego:

  1. Z menu Przekaz wybierz polecenie Ustawienia przekazu elektronicznego otwierając okno Ustawień (patrz Rysunek 1).

grafika nr 1 - ustawienia przekazu elektronicznego

1 Okno Ustawienia przekazu elektronicznego – zakładka Ustawienia ogólne

  1. Wybierz zakładkę Połączenia i zaznacz znakiem „v” pole wyboru (checkbox): „Użyj tego adresu do wymiany danych ZUS”. W polu edycyjnym wpisz adres serwera www.ewd2.warszawa.zus.pl i zatwierdź przyciskiem Zapisz (patrz Rysunek 2).

rysunek nr 2 - ustawienia przekazu elektronicznego2

2. Okno Ustawienia przekazu elektronicznego – zakładka Połączenia

  1. Następnie przejdź na zakładkę Ustawienia ogólne i upewnij się, że metoda przekazu jest wybrana „Komunikacja automatyczna ZUS pod adresem: www.ewd2.warszawa.zus.pl” jak na rysunku poniżej (patrz Rysunek 3)

rysunek nr 3 - ustawienia przekazu elektronicznego

          3. Okno Ustawienia przekazu elektronicznego – zakładka Ustawienia ogólne

  1. Zamknij okno przekazu oraz zamknij i ponownie uruchom program Płatnik.