Ścieżka nawigacji

Zmiany w obsłudze certyfikatów w programie zainstalowanym na systemie Windows Vista lub wyższym

Zmiany w obsłudze certyfikatów w programie zainstalowanym na systemie Windows Vista lub wyższym

W związku z wprowadzonymi aktualizacjami programu Płatnik (począwszy od metryki 103) uległa zmianie obsługa Certyfikatów Użytkownika (kwalifikowanych podpisów elektronicznych) i Certyfikatu ZUS.

W programie zreorganizowaliśmy widoki związane z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS. W Ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie Płatnik).

Jeśli w trakcie elektronicznej wysyłki dokumentów do ZUS pojawią się błędy, sprawdź ustawienia certyfikatów (Menu przekaz – Ustawienia przekazu elektronicznego – Certyfikaty).

  1. Wybór certyfikatu użytkownika

W polu Certyfikat użytkownika – wyświetlany jest certyfikat, który ma być wykorzystywany do podpisywania przesyłek do ZUS.
Jeśli nie widzisz w tym miejscu swojego certyfikatu, kliknij przycisk Wybierz..., w oknie Certyfikaty zaznacz odpowiedni certyfikat i potwierdź wybór przyciskiem OK.

ilustracja - wybór certyfikatu użytkownika

ilustracja - lista certyfikatów

ilustracja - ustawienia przekazu elektronicznego

  1. Ustawienie certyfikatu ZUS

W polu Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się informacja o certyfikacie ZUS. Nazwa aktualnego certyfikatu ustawiana przez program domyślnie to PE-2-ZUS-EWD.
Jeśli nazwa certyfikatu nie jest wyświetlona kliknij przycisk Pobierz. Spowoduje to pobranie i zarejestrowanie w systemie certyfikatu ZUS.

Jeżeli w aplikacji nie został skonfigurowany certyfikat ZUS lub został on usunięty z konfiguracji, pobranie certyfikatu z ZUS (przycisk Pobierz), spowoduje automatycznie uruchomienie okna wyboru certyfikatu, w którym należy wskazać certyfikat PE-2-ZUS-EWD i potwierdzić wybór przyciskiem OK.
 

ilustracja - lista certyfikatów

  1. Zapisanie ustawień

Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji certyfikatów zatwierdź je przyciskiem Zapisz lub OK.

  1. Weryfikacja wstępna

Weryfikację wstępną ustawień przekazu elektronicznego możesz uruchomić z menu Przekaz Uruchom weryfikację wstępną lub w oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przyciskiem Weryfikuj teraz na zakładce Certyfikaty.

Po poprawnej konfiguracji certyfikatów w oknie Weryfikacja wstępna program wyświetli komunikat (w kolorze zielonym): Obecny stan certyfikatów pozwala na przekazywanie przesyłek do ZUS.

Jeśli dokumenty są wysyłane z kontekstów różnych płatników składek (bez korzysatania z opcji - Wyślij za wielu), czynności te trzeba powtórzyć dla każdego z tych płatników.