Ścieżka nawigacji

Instrukcja zmiany ustawienia węzła dla wysyłki dokumentów z programu Płatnik

Instrukcja zmiany ustawienia węzła dla wysyłki dokumentów z programu Płatnik

W przypadku problemów z wysyłką dokumentów elektronicznych lub aktualizacją komponentów programu Płatnik należy sprawdzić, czy wszystkie węzły przyjmujące dokumenty są czynne.

Harmonogram przerw technologicznych znajdziesz tutaj.

Jeżeli w danym terminie jeden z węzłów jest nieczynny z powodu przerwy technologicznej, należy w programie Płatnik sprawdzić ustawienia wysyłki dokumentów. W tym celu z górnego menu programu należy wybrać Przekaz i kliknąć na Ustawienia przekazu elektronicznego.

Na zakładce Ustawienia ogólne w polu Metoda przekazu należy sprawdzić wpis w polu Komunikacja automatyczna ZUS pod adresem. Możliwe są 3 warianty:

Poniżej przykład dla ustawienia ośrodka Wrocław: www.ewd2.wroclaw.zus.pl:

Zalecanym ustawieniem zapewniającym automatyczną komunikację z ZUS, jest wartość Automatyczny wybór w polu Komunikacja automatyczna z ZUS pod adresem. Takie ustawienie zapewnia prawidłowe działanie programu, bez względu na niedostępność jednego z ośrodków przyjmujących dokumenty z programu Płatnik.  

Jeżeli w programie podany jest adres ośrodka, należy zmienić ustawienia.

W tym celu należy przejść na zakładkę Połączenia.

W polu Użyj tego adresu do wymiany danych z ZUS należy usunąć wprowadzony adres serwera ZUS do przekazywania dokumentów i wyczyścić pole wyboru.  

Wówczas program Płatnik w sposób automatyczny będzie wybierał węzeł, na który będzie przesyłał dokumenty.

Przejdź do porad