Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ZZD

  Wniosek ZZD

  Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenie krótkoterminowe
  data publikacji formularza 29.07.2022 r.
  wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZPO

  Oświadczenie ZPO

  Oświadczenie w sprawie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od dochodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Aktualizacja formularza 5 lipca 2022 r.

 • ZPM

  Wniosek ZPM

  Wniosek w sprawie zastosowania przez płatnika zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego przez podatnika uprawnionego do korzystania z tzw. ulgi dla młodych. Aktualizacja formularza 5 lipca 2022 r.

 • ZCZ

  Wniosek ZCZ

  Wniosek o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej. Aktualizacja formularza 24 maja 2022 r.

 • ZAS-58

  Wniosek ZAS-58

  Wniosek o udzielenie wyjaśnień/wydanie decyzji.
  Skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.
  Aktualizacja formularza: 26 kwietnia 2022 r.
  Zastąpił formularze: ZAS-65 i ZAS-66
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-64

  Wniosek ZAS-64

  Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
  Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RSO

  Wniosek RSO

  Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PL-TR 1

  Zaświadczenie PL-TR 1

  Zaświadczenie o ubezpieczeniu
  Publikacja formularza: 18 marca 2022 r.

 • PL-IL 1

  Zaświadczenie PL-IL 1

  Zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu
  Publikacja formularza: 18 marca 2022 r.

 • OK-WUD

  Wniosek OK-WUD

  OK-WUD Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
  Aktualizacja formularza: 16 marca 2022 r.
  Zastąpił formularz ZUS-OK-WUD-01
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS