Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wyróżnienia ISSA za dobre praktyki w ZUS

Dobre praktyki to projekty i rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na efektywność i funkcjonowanie instytucji. Mogą je zgłaszać instytucje członkowskie ISSA i wziąć udział w Konkursie ISSA Good Practise Award. Ogłoszenie wyników odbywa się podczas ISSA Regional Social Security Forum.

I właśnie podczas ostatniego z nich, które odbyło się 2 i 3 maja w Tallinnie, działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały docenione i wyróżnione. Jury, które składa się z uznanych ekspertów ds. zabezpieczenia społecznego, przyznało 5 certyfikatów ze specjalnym wyróżnieniem, 5 certyfikatów dla dobrych praktyk oraz 1 wyróżnienie dla innych wpisów ocenionych jako dobre praktyki.

Projekty, które otrzymały certyfikaty ze specjalnym wyróżnieniem to:

  • automatyzacja przyznawania świadczeń dla rodzin w Polsce

od 1 lipca 2021 r. ZUS obsługuje program rządowy dla rodzin w Polsce Dobry start 300plus, który jest skierowany do rodziców dzieci uczęszczających do szkół. Przyznawanie świadczeń odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłata świadczeń odbywa się w formie przelewów na rachunki bankowe.

  • digitalizacja dokumentacji ZUS

digitalizacja akt stanowi kluczowy element w dobie powszechnego dostępu do dokumentacji w formie elektronicznej. Elektronizacja dokumentacji zabezpiecza sprawną i kompleksową obsługę klientów Zakładu oraz priorytetową realizację zadań przez pracowników.

  • umożliwienie klientom ZUS samodzielnego tworzenia potwierdzeń z danymi na portalu PUE ZUS (tzw. samoobsługa) – automatyzacja procesu wydawania zaświadczeń niezbędnych w procesach innych instytucji

ZUS, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, udostępnił swoim klientom możliwość samodzielnego tworzenia elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. Potwierdzenia opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu mają moc zrównaną z wystawianymi przez ZUS zaświadczeniami papierowymi i mogą być wykorzystywane w procesach innych instytucji.

  • wdrożenie e-wizyty w ZUS

usługa e-wizyty dostępna jest od października 2020 r. Jest to konsultacja z ekspertem ZUS podczas wideorozmowy. E-wizyta to bezpieczna i wygodna forma kontaktu z pracownikiem ZUS. Klient bez wychodzenia z domu może przeprowadzić rozmowę z ekspertem, który pomoże mu w załatwieniu sprawy. Z e-wizyt mogą także korzystać klienci ze szczególnymi potrzebami.

  • portal Statystyczny ZUS jako platforma powszechnego udostępniania danych

ZUS posiada ogromne zasoby informacyjne, prowadzi liczne badania statystyczne, które pozwalają na przekrojową analizę zjawisk z zakresu ubezpieczeń społecznych Z tego względu w 2013 r. powstał Portal Statystyczny ZUS, w którym zamieszczane są publikacje, wyniki badań i analiz oraz szeroki wachlarz danych statystycznych z zakresu statutowej działalności Zakładu.

Ponadto ZUS otrzymał również certyfikaty za projekty:

  • Tarcza Antykryzysowa (TA),
  • obsługa Polskiego Bonu Turystycznego,
  • zwiększenie efektywności oraz poprawy jakości obsługi klienta zewnętrznego poprzez określenie i rozwój kompetencji pracowników Zakładu,
  • optymalizacja procesu udzielania ulg i umorzeń,
  • przekształcenie Departamentu Spraw Pracowniczych w Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

A także certyfikat w ramach atestu dla innych wpisów ocenionych jako dobre praktyki za „Wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami”.

Dobre praktyki ISSA to doświadczenia instytucji członkowskich, które nawzajem mogą z nich korzystać i w ten sposób dążyć do poprawy rozwiązań w swoich krajach. Przyznanie przez ISSA certyfikatów, świadczy o innowacyjności realizowanych przez ZUS projektów, które mogą być przykładem i wzorem dla innych instytucji. 

certyfikaty ISSA dla ZUS - infografika do aktualności, cały opis jest w tekście​​​​​​​