Ścieżka nawigacji

Biogram P. Jaroszek Kraków 2019

Biogram P. Jaroszek Kraków 2019

PAWEŁ JAROSZEK

Od stycznia 2014 r. Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów odpowiadający m.in. za zapewnienie płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Audytor tytularny Komisji Kontroli ISSA oraz wiceprzewodniczący Komisji Technicznej ISSA ds. poboru składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także Przewodniczący Komitetu Sterującego w ramach Europejskiej Sieci ISSA (IEN).

Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki SA. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związany od 1999 r. początkowo jako Naczelnik Wydziału, później Wicedyrektor i Dyrektor Departamentu. W latach 2008-2010 Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Specjalista w dziedzinie finansów. Absolwent ekonomii oraz prawa, a także podyplomowych studiów menedżersko -finansowych oraz z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.

Odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizacją kluczowych projektów w Zakładzie związanych  z optymalizacją poboru składek na ubezpieczenia społeczne (Projekt e-Składka) oraz elektronizacją akt pracowniczych płatników składek (Projekt e-Akta).

 

 5 kwietnia 2019 czwartek
9.00−9.50

moderowany warsztat z ekspertem

Działalność gospodarcza: ulgi i preferencyjne składki, czyli „Przedsiębiorco – masz wybór"

fota P. Jaroszek Kraków 2019

 

zdjęcie P. Jaroszek