Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Centrali ZUS w Warszawie

Teren wokół budynku, parking i wejście

Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynku jest utwardzony. Wyznaczyliśmy 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te są najbliżej głównego wejścia do budynku. Przy wejściu nie ma schodów. Drzwi otwierają się automatycznie. Szklane drzwi mają  kontrastowe pasy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Recepcja

Na wprost wejścia znajduje się recepcja z dwoma stanowiskami informacyjnymi. Ladę recepcji można obniżyć, tak aby ułatwić obsługę osób, które poruszają się na wózku. Stanowisko do obsługi osób niesłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha. Dwóch pracowników recepcji posługuje się językiem migowym w podstawowym zakresie. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Zapewniamy jednak tłumaczenie na zasadach określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Dalsza część budynku

W pobliżu recepcji znajduje się specjalne pomieszczenie, które zapewnia dyskrecję. Klienci mogą w nim na osobności porozmawiać z naszymi pracownikami. Przejście do dalszej części budynku jest zabezpieczone bramkami. Można przez nie przejechać na wózku. Kąt nachylenia pochylni nie przekracza 8%. Drzwi nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm. W budynku nie ma oznaczeń w brajlu, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Windy

Windy są dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Windą można wjechać na wszystkie piętra. Windy są częściowo przystosowane dla osób niewidomych.

Sale obsługi klientów w naszych placówkach

Klientów obsługujemy w naszych placówkach (oddziałach, inspektoratach, biura terenowych). Określiliśmy dla nich standardy obsługi osób z niepełnosprawnością. Większość naszych placówek spełnia te standardy. Część budynków jeszcze dostosowujemy, niektóre czekają na modernizację.