Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Elblągu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Elblągu

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Elblągu w budynku przy ul. Teatralnej 4.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem na ul. Teatralnej 4 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Teatralnej. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.  

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku  otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze,  po prawej stronie od  wejścia do budynku. Wewnątrz budynku są zlikwidowane bariery budowlane. Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w pobliżu sali obsługi klientów, po lewej stronie od wejścia do budynku.

Podległe jednostki:

 

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Iławie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Iławie w budynku przy ul. Wiejskiej 1.

   

  Miejsca parkingowe

  Za budynkiem, przy ul. Wiejskiej 1 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone przed budynkiem.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu  mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Wiejskiej 1. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia. 

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku są zlikwidowane bariery budowlane. Drzwi na drodze do sali obsługi klientów  są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w pobliżu sali obsługi klientów, po lewej stronie od wejścia do budynku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Ostródzie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Ostródzie w budynku przy ul. Czarnieckiego 50.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem  na ul. Czarnieckiego 50 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Czarnieckiego 50. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.  

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Obsługa klientów odbywa się na dwóch  salach obsługi klientów. Sale są usytuowane na parterze. Na wprost wejścia do budynku znajduje się sala przeznaczona do obsługi świadczeniobiorców.  Po prawej stronie od wejścia znajduje się sala  obsługi przeznaczona do obsługi płatników składek, osób ubezpieczonych oraz lekarzy. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi na drodze do sal obsługi klientów są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przy wejściu do budynku, na parterze, po lewej stronie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Braniewie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Braniewie w budynku przy ul. Morskiej 30 D.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Morskiej 30 D są wyznaczone dwa miejsca parkinowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Morskiej 30 D. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na wprost wejścia do budynku, na końcu sali obsługi klientów.