Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Zabrzu

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Zabrzu w budynku przy ul. Szczęść Boże 18.

Od 11 sierpnia 2021 r. rozpoczynają się prace remontowe w sali obsługi klientów. Obsługa klientów będzie realizowana w pomieszczeniu zastępczym na parterze w holu.

Miejsca parkingowe

Bezpośrednio przed wejściem do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Szczęść Boże 18. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów została przeniesiona na parter. Wewnątrz sal nie ma barier budowlanych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Tarnowskich Górach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Tarnowskich Górach w budynku przy ul. Górniczej 4-8.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Górniczej jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Kolejne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest wyznaczone w pobliżu budynku ZUS, przy ul. Lompy 5,7, w okolicy  skrzyżowania z ul. Krakowską.

   

  Wejście do budynku

  Przy wejściu do budynku przy ul. Górniczej znajdują się schody.

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Lompy 5,7. Przy wejściu tym znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy wejściu dla osób z niepełnosprawnością ruchu od ul. Lompy nie otwierają się automatycznie. Przy pochylni znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku od ul. Górniczej. Na drodze od wejścia do budynku od ul. Lompy do sali znajdują się drzwi, które nie otwierają się automatycznie. Naciśnij dzwonek przy pochylni, aby uzyskać pomoc nie tylko w otwarciu drzwi wejściowych, ale także w dotarciu do stanowisk obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, w sali,  w której są obsługiwani świadczeniobiorcy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Bytomiu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Bytomiu w budynku przy ul. Karola Miarki 8.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Karola Miarki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą się dostać do budynku wejściem głównym przy ul. Karola Miarki. Przy wejściu od strony parkingu jest podjazd.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w sali obsługi klientów, która jest podzielona na dwie części. W części po lewej stronie są obsługiwani płatnicy składek, ubezpieczeni i lekarze. W części po prawej stronie załatwisz sprawy emerytalno-rentowe i zasiłkowe. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali obsługi klientów otwierają się automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przy wejściu do sali obsługi klientów, po prawej stronie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Gliwicach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Gliwicach w budynku przy ul. Pszczyńskiej 44 A.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu z tyłu budynku, przy ul. Pszczyńskiej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Pszczyńskiej. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika. 

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy głównym wejściu do budynku przy ul. Pszczyńskiej otwierają się automatycznie.

  Drzwi wejściowe do budynku od strony parkingu nie otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na  podwyższonym parterze. Skorzystaj  z podnośnika,  który znajduje się wewnątrz budynku, przy głównym wejściu przy ul. Pszczyńskiej.

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu nie dostaną się do sali wejściem od strony parkingu, ponieważ wewnątrz budynku są schody i nie ma żadnych udogodnień.

  Drzwi do poszczególnych części sali obsługi klientów są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.