Ścieżka nawigacji

Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS" oraz opis „Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane ubezpieczonego nie zostały zidentyfikowane w ZUS". Jak rozwiązać ten problem?

Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS" oraz opis „Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane ubezpieczonego nie zostały zidentyfikowane w ZUS". Jak rozwiązać ten problem?

Należy w programie uruchomić w menu Administracja funkcję Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika. Jeżeli płatnik znajduje się na poziomie C przy pobieraniu danych płatnika pojawi się wprawdzie informacja, że pobieranie danych „Nie dotyczy” tego płatnika (jeśli płatnik figuruje w bazie ZUS), ale funkcja ta wyłączy reguły weryfikacji porównujące dokument z danymi z kartoteki ubezpieczonego. Po tej operacji nie będą uruchamiane reguły odnoszące się do danych pobieranych z ZUS. Dopiero jeżeli płatnik będzie na poziomie A i B zostanie uruchomione pobieranie danych, które uzupełni wpisy w kartotece ubezpieczonego o dane znajdujące się w bazie ZUS.