Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - B

Bezrobotny

Osoba niezatrudniona, nieprowadząca działalności gospodarczej i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Szczegółową definicję pojęcia podaje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.