Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - C

Czasowa niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy z powodu choroby potwierdzona w zaświadczeniu lekarskim przez lekarza ochrony zdrowia.


Zobacz także