Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - C

Część stażowa emerytury

W starym systemie emerytalnym: składnik emerytury odzwierciedlający wymiar przebytych okresów składkowych i nieskładkowych oraz podstawę wymiaru emerytury.

Zobacz także