Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - F

Fundusz chorobowy

Wydzielony z FUS; finansuje świadczenia określone w odrębnych przepisach.

Zobacz także