Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Osoba uprawniona

Osoba, której przysługuje określone świadczenie emerytalno-rentowe.

Zobacz także