Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - W

Wniesienie sprzeciwu (sprzeciw)

Środek odwoławczy od orzeczenia lekarza orzecznika, przysługujący osobie,
w odniesieniu do której wydano orzeczenie; skutkuje przekazaniem sprawy do rozpatrzenia przez komisję lekarską.

Zobacz także