Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Z

Zbieg prawa do świadczeń

Sytuacja, w której tej samej osobie zostało ustalone prawo do więcej niż jednego
świadczenia emerytalno-rentowego.

Zobacz także