Subkonto

Subkonto

Subkonto – wyodrębniona część konta ubezpieczonego w ZUS dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. Na subkonto trafia część składki przekazywanej do OFE lub całość dla osób, które nie będą członkami OFE w przyszłości. Środki zgromadzone na subkoncie waloryzowane są co roku o średnioroczny wskaźnik dynamiki wzrostu PKB. Środki na subkoncie podlegają dziedziczeniu oraz podziałowi, np. w wyniku rozwodu czy też śmierci ubezpieczonego.