Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Gdzie uzyskasz więcej informacji

Gdzie uzyskasz więcej informacji

Informacje na temat rent i emerytur jeśli pracowałeś w państwach UE lub EFTA możesz uzyskać:

  • w każdej placówce ZUS;
  • w placówce ZUS wyznaczonej do obsługi spraw emerytalno-rentowych na podstawie przepisów unijnych – szczegółowe dane w tabeli poniżej;
  • w Departament Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin Centrali ZUS (ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, e-mail: drz@zus.pl);
  • na Platformie Usług Elektronicznych ZUS;
  • w Centrum Kontaku Kientów ZUS pod numerem telefonu (+48) 22 560-16-00 – z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00;
  • przez e-mail: cot@zus.pl.

Placówka ZUS wyznaczona do obsługi wniosków na podstawie przepisów unijnych:

Dla osób, które pracowały lub mieszkają w wymienionym poniżej państwie UE/EFTA:

Oddział ZUS w Bydgoszczy
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. M. Konopnickiej 18 a
85-124 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:

ul. Świętej Trójcy 33
85-224 Bydgoszcz

Włochy

Oddział ZUS w Chrzanowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów

Belgia

Oddział ZUS w Gdańsku
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Wielka Brytania

Oddział ZUS w Krakowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Zakopiańska 33
30-418 Kraków

Holandia

Oddział ZUS w Lublinie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. T. Zana 36-38 c
20-601 Lublin

Irlandia

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Cypr
Grecja 
Malta  
 

Oddział ZUS w Nowym Sączu
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz

Czechy
Słowacja

Oddział ZUS w Opolu
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Niemcy

Oddział ZUS w Szczecinie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. André Citroëna 2
70-772 Szczecin

Adres do korespondencji:
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja

Oddział ZUS w Tarnowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Austria
Lichtenstein
Słowenia
 

Oddział ZUS w Toruniu
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Wybickiego 39
86-300 Grudziądz

Dania

Szwajcaria

Węgry

I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
 


Bułgaria
Chorwacja
Francja
Luksemburg
Rumunia

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
al. Piłsudskiego 69
​​​​​​​35-075 Rzeszów

Hiszpania
Portugalia