Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury lub renty z Białorusi a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury lub renty z Białorusi a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Białorusi, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas i z instytucji ubezpieczeniowej Białorusi. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych miejsc.

Ważne!

My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast białoruska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w Białorusi.

Czy pobieranie białoruskiej emerytury lub renty ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę lub rentę z białoruskiego systemu zabezpieczenia społecznego nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Białoruskie świadczenia nie wpłyną również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.