Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Renta rodzinna po osobach, które pracowały w Izraelu

Renta rodzinna po osobach, które pracowały w Izraelu

Kto może otrzymać rentę rodzinną z ZUS

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci była w jednej z następujących sytuacji:

  • miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS,
  • spełniała warunki do ustalenia emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS.

Ważne!
Przy ocenie prawa do renty przyjmujemy, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Dowiedz się więcej, na temat warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną

Jak ustalimy rentę rodzinną po osobie, która pracowała w Izraelu

Jeśli zmarły, po którym ubiegasz się o rentę rodzinną, nie miał wystarczającego stażu ubezpieczenia w Polsce do emerytury lub renty, wówczas doliczymy okresy ubezpieczenia tej osoby w Izraelu. 

Okresy ubezpieczenia w Izraelu dodamy do polskich okresów ubezpieczenia zmarłego przy ustalaniu prawa do świadczenia, które przyznajemy na podstawie długości stażu ubezpieczenia, czyli:

W jakiej wysokości będziemy wypłacali Ci rentę rodzinną

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Renta wynosi:

  • 85% tego świadczenia – dla jednej osoby uprawnionej,
  • 90% tego świadczenia – dla dwóch osób uprawnionych,
  • 95% tego świadczenia – dla co najmniej trzech osób uprawnionych.

Jeśli Twój bliski w chwili śmierci spełniał warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy dopiero po dodaniu izraelskich okresów ubezpieczenia, to obliczymy dla Ciebie rentę rodzinną w proporcji. Oznacza to, że do jej obliczenia ustalimy, jaki jest stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i izraelskich okresów ubezpieczenia.

Wypłacimy Ci rentę rodzinną tylko za polskie okresy ubezpieczenia zmarłego.

Ważne!
W Polsce wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna, którą wypłacamy im w równych częściach.

Przykład

Pani Katarzyna (50 lata) po śmierci męża Józefa (60 lat) ubiega się o rentę rodzinną dla siebie i 15-letniego syna. Pan Józef przed śmiercią nie pobierał renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracował w Polsce (4 lata) i w Izraelu (22 lata).

W pierwszej kolejności ustalimy rentę z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby panu Józefowi w dniu śmierci. Ponieważ polski okres ubezpieczenia pana Józefa był za krótki do przyznania renty, doliczymy jego izraelskie okresy ubezpieczenia. W tej sytuacji pani Katarzynie i jej synowi obliczymy rentę rodzinną jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i izraelskich okresów ubezpieczenia (4/26). Pani Katarzyna i jej syn otrzymają rentę rodzinną wynoszącą 90% renty z tytułu niezdolności, która przysługiwałaby panu Józefowi. Każde z nich otrzyma 1/2 tak obliczonej renty. Wypłacimy rentę rodzinną tylko za okres ubezpieczenia pana Józefa w Polsce, czyli za 4 lata. Za izraelskie okresy ubezpieczenia wdowa i jej syn mogą otrzymać izraelskie świadczenia dla pozostających przy życiu członków rodziny.