Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
HEBERGER POLSKA Spółka z o.o.,/nul. Klimeckiego 24,/nKraków Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 2001-2006,/npłacowa z lat 2001-2006 - niekompletna 992700/610A/19/2012/SAK
Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Siedlcach Archiwum Państwowe w Siedlcach/n08-110 Siedlce/nul. T. Kościuszki 7/ntel: (25) 632-25-74/nfax: (25) 632-23-88 1991-2011 akta osobowe 992700/6116/19/2012/SAK/1
Zespół Opieki Zdrowotnej w Żaganiu,/nul. Żelazna 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 1973-1998,/npłacowa z lat 1980-1998 992700/610A/19/2012/SAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu,/nul. Żelazna 1,/n68-100 Żagań Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl 1999-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/19/2012/SAK
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żaganiu/nWydział Zdrowia i Opieki Społecznej Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 1951-1960 992700/610A/19/2012/SAK
PPUH KRESPOL S&E KRESIMON,/n42-550 Sosnowiec,/nul. Wschodnia 8 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 1997-2005,/npłacowa z lat 2000-2005 - niekompletna 992700/610A/19/2012/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kluczborku,/nul. Mickiewicza 11 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1975-1980 osobowo-płacowa 992700/610A/19/2012/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych /nKujakowice Górne Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1968-1975,/npłacowa z lat 1968-1975 - niepełna 992700/610A/19/2012/SAK
Przedsiębiorstwo OKNA PAMAX Spółka z o.o. ,/nLigota Dolna,/nul. Wołczyńska 75,/n46-200 Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2004-2011,/npłacowa z lat 2009-2010 - niekompletna 992700/610A/19/2012/SAK
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Prudniku,/nul. Boh. Stalingradu 4 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1971-1975 osobowa 992700/610A/19/2012/SAK
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Kluczborku /nul. Mickiewicza 11 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1959-1971,/npłacowa z lat 1968-1971 - niekompletna 992700/610A/19/2012/SAK
PAMAX Paweł Maryjowski, /nLigota Dolna,/nul. Wołczyńska 75,/n46-200 Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2007-2009,/npłacowa z 2009 roku - niekompletna 992700/610A/19/2012/SAK
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu,/n45-005 Opole,/nul. Budowlanych 4 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2005-2006 osobowa 992700/610A/19/2012/SAK
PPUH KRESPOL/n41-200 Sosnowiec,/nul. Mikołajczyka 50 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 2006-2008,/npłacowa z 2006 roku - niekompletna 992700/610A/19/2012/SAK
Spółdzielnia Handlowo-Usługowa,/n47-150 Leśnica,/nul. Kościuszki 2 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1999-2002 osobowo-płacowa 992700/610A/19/2012/SAK
Sklep Wielobranżowy OGRODNIK Weronika i Wiesław Pieśniewscy,/n45-035 Opole,/nul. Nysy Łużyckiej 58 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1996-2005 osobowa 992700/610A/19/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Państwowe JUBILER w Warszawie, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/6116/23/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Poligraficzna Spółdzielnia Samopomoc Inwalidzka FALENICA w Falenicy, Warszawa Falenica, ul. Olecka Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja 992700/6116/23/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Szpital Powiatowy w Żaganiu,/nul. Żelazna 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 1995-1972 992700/610A/19/2012/SAK
Przychodnia Obwodowa w Żaganiu, ul. Okrzei 12 Archiwa Opolskie Sp. z o.o., 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail: archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1969-1972 992700/610A/19/2012/SAK