Ścieżka nawigacji

Emerytura przyznawana po innym świadczeniu

Emerytura przyznawana po innym świadczeniu

Od 1 października 2017 roku powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy zachowasz prawo do świadczeń, które przyznaliśmy Ci przed tą zmianą.

Jeżeli 1 października 2017 r. masz ustalone prawo do:

 • świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,
 • emerytury pomostowej,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

to zachowasz prawo do tego świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny, chyba że ustanie ono przed tym dniem. Możesz jednak złożyć wniosek o emeryturę powszechną wcześniej,  z uwagi na osiągnięcie obniżonego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jeżeli jednak nie złożysz tego wniosku, to w dniu poprzedzającym dzień, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny, ustanie prawo do wymienionych wyżej świadczeń.

Jeżeli 1 października 2017 r. masz ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznaliśmy Ci:

 • do czasu, gdy osiągniesz podwyższony wiek emerytalny,
 • na okres przypadający po dniu, w którym osiągniesz ten wiek,
 • na stałe,

i nie masz ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, to zachowasz prawo do renty do czasu, gdy osiągniesz podwyższony wiek emerytalny. Możesz jednak złożyć wniosek o emeryturę powszechną wcześniej, z uwagi na osiągnięcie obniżonego wieku emerytalnego  (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jeżeli jednak nie złożysz tego wniosku i nie będziesz miał zawieszonej wypłaty renty, z urzędu przyznamy Ci emeryturę  od dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny.

Jeśli 1 października 2017 r. masz ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej,

to zachowasz do niej prawo do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i kwartale, co Ty (chyba że prawo to wygaśnie przed tym dniem). Możesz jednak złożyć wniosek o ponowne obliczenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustalenie tzw. emerytury docelowej) już po dniu, w którym ukończyłaś 65 lat, a przed dniem, w którym osiągnęłaś podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny. Jeżeli nie złożysz takiego wniosku  w wymienionym powyżej terminie, ponownie obliczymy Twoją emeryturę z urzędu (ustalimy tzw. emeryturę docelową).

Jak ustalaliśmy podwyższony wiek emerytalny przed 1 października 2017 roku

Od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2017 r. powszechny wiek emerytalny ustalaliśmy dla każdej osoby indywidualnie, w zależności od daty jej urodzenia i jej płci.

Wiek ten nazywany był podwyższonym wiekiem emerytalnym i wynosił:
1. dla kobiet, które urodziły się:

 • do 31 grudnia 1952 r. – 60 lat;
 • od 1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. – 60 lat i 1 miesiąc;
 • od 1 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. – 60 lat i 2 miesiące;
 • od 1 lipca 1953 r. do 30 września 1953 r. – 60 lat i 3 miesiące;
 • od 1 października 1953 r. do 31 grudnia 1953 r. – 60 lat i 4 miesiące;
 • od 1 stycznia 1954 r. do 31 marca 1954 r. – 60 lat i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1954 r. do 30 czerwca 1954 r. – 60 lat i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1954 r. do 30 września 1954 r. – 60 lat i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1954 r. do 31 grudnia 1954 r. – 60 lat i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1955 r. do 31 marca 1955 r. – 60 lat i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1955 r. do 30 czerwca 1955 r. – 60 lat i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1955 r. do 30 września 1955 r. – 60 lat i 11 miesięcy;
 • od 1 października 1955 r. do 31 grudnia 1955 r. –61 lat;
 • od 1 stycznia 1956 r. do 31 marca 1956 r. – 61 lat i 1 miesiąc;
 • od 1 kwietnia 1956 r. do 30 czerwca 1956 r. – 61 lat i 2 miesiące;
 • od 1 lipca 1956 r. do 30 września 1956 r. – 61 lat i 3 miesiące;
 • od 1 października 1956 r. do 31 grudnia 1956 r. – 61 lat i 4 miesiące;
 • od 1 stycznia 1957 r. do 31 marca 1957 r. – 61 lat i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1957 r. do 30 czerwca 1957 r. – 61 lat i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1957 r. do 30 września 1957 r. – 61 lat i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1957 r. do 31 grudnia 1957 r. – 61 lat i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1958 r. do 31 marca 1958 r. – 61 lat i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1958 r. do 30 czerwca 1958 r. – 61 lat i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1958 r. do 30 września 1958 r. – 61 lat i 11 miesięcy;
 • od 1 października 1958 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. – 62 lata;
 • od 1 stycznia 1959 r. do 31 marca 1959 r. – 62 lata i 1 miesiąc;
 • od 1 kwietnia 1959 r. do 30 czerwca 1959 r. – 62 lata i 2 miesiące;
 • od 1 lipca 1959 r. do 30 września 1959 r. – 62 lata i 3 miesiące;
 • od 1 października 1959 r. do 31 grudnia 1959 r. – 62 lata i 4 miesiące;
 • od 1 stycznia 1960 r. do 31 marca 1960 r. – 62 lata i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1960 r. do 30 czerwca 1960 r. – 62 lata i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1960 r. do 30 września 1960 r. – 62 lata i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1960 r. do 31 grudnia 1960 r. – 62 lata i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1961 r. do 31 marca 1961 r. – 62 lata i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1961 r. do 30 czerwca 1961 r. – 62 lata i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1961 r. do 30 września 1961 r. – 62 lata i 11 miesięcy;
 • od 1 października 1961 r. do 31 grudnia 1961 r. – 63 lata;
 • od 1 stycznia 1962 r. do 31 marca 1962 r. – 63 lata i 1 miesiąc;
 • od 1 kwietnia 1962 r. do 30 czerwca 1962 r. – 63 lata i 2 miesiące;
 • od 1 lipca 1962 r. do 30 września 1962 r. – 63 lata i 3 miesiące;
 • od 1 października 1962 r. do 31 grudnia 1962 r. – 63 lata i 4 miesiące;
 • od 1 stycznia 1963 r. do 31 marca 1963 r. – 63 lata i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1963 r. do 30 czerwca 1963 r. – 63 lata i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1963 r. do 30 września 1963 r. – 63 lata i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1963 r. do 31 grudnia 1963 r. – 63 lata i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1964 r. do 31 marca 1964 r. – 63 lata i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1964 r. do 30 czerwca 1964 r. – 63 lata i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1964 r. do 30 września 1964 r. – 63 lata i 11 miesięcy;
 • od 1 października 1964 r. do 31 grudnia 1964 r. – 64 lata;
 • od 1 stycznia 1965 r. do 31 marca 1965 r. – 64 lata i 1 miesiąc;
 • od 1 kwietnia 1965 r. do 30 czerwca 1965 r. – 64 lata i 2 miesiące;
 • od 1 lipca 1965 r. do 30 września 1965 r. – 64 lata i 3 miesiące;
 • od 1 października 1965 r. do 31 grudnia 1965 r. – 64 lata i 4 miesiące;
 • od 1 stycznia 1966 r. do 31 marca 1966 r. – 64 lata i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1966 r. do 30 czerwca 1966 r. – 64 lata i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1966 r. do 30 września 1966 r. – 64 lata i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1966 r. do 31 grudnia 1966 r. – 64 lata i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1967 r. do 31 marca 1967 r. – 64 lata i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1967 r. do 30 czerwca 1967 r. – 64 lata i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1967 r. do 30 września 1967 r. – 64 lata i 11 miesięcy;
 • od 1 października 1967 r. do 31 grudnia 1967 r. – 65 lat;
 • od 1 stycznia 1968 r. do 31 marca 1968 r. – 65 lat i 1 miesiąc;
 • od 1 kwietnia 1968 r. do 30 czerwca 1968 r. – 65 lat i 2 miesiące;
 • od 1 lipca 1968 r. do 30 września 1968 r. – 65 lat i 3 miesiące;
 • od 1 października 1968 r. do 31 grudnia 1968 r. – 65 lat i 4 miesiące;
 • od 1 stycznia 1969 r. do 31 marca 1969 r. – 65 lat i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1969 r. do 30 czerwca 1969 r. – 65 lat i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1969 r. do 30 września 1969 r. – 65 lat i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1969 r. do 31 grudnia 1969 r. – 65 lat i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1970 r. do 31 marca 1970 r. – 65 lat i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1970 r. do 30 czerwca 1970 r. – 65 lat i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1970 r. do 30 września 1970 r. – 65 lat i 11 miesięcy;
 • od 1 października 1970 r. do 31 grudnia 1970 r. – 66 lat;
 • od 1 stycznia 1971 r. do 31 marca 1971 r. – 66 lat i 1 miesiąc;
 • od 1 kwietnia 1971 r. do 30 czerwca 1971 r. – 66 lat i 2 miesiące;
 • od 1 lipca 1971 r. do 30 września 1971 r. – 66 lat i 3 miesiące;
 • od 1 października 1971 r. do 31 grudnia 1971 r. – 66 lat i 4 miesiące;
 • od 1 stycznia 1972 r. do 31 marca 1972 r. – 66 lat i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1972 r. do 30 czerwca 1972 r. – 66 lat i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1972 r. do 30 września 1972 r. – 66 lat i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1972 r. do 31 grudnia 1972 r. – 66 lat i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1973 r. do 31 marca 1973 r. – 66 lat i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1973 r. do 30 czerwca 1973 r. – 66 lat i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1973 r. do 30 września 1973 r. – 66 lat i 11 miesięcy;
 • po 30 września 1973 r. – 67 lat;

2. dla mężczyzn, którzy urodzili się:

 • od 1 stycznia 1949 r. do 31 marca 1949 r. – 65 lat i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1949 r. do 30 czerwca 1949 r. – 65 lat i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1949 r. do 30 września 1949 r. – 65 lat i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1949 r. do 31 grudnia 1949 r. – 65 lat i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1950 r. do 31 marca 1950 r. – 65 lat i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1950 r. do 30 czerwca 1950 r. – 65 lat i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1950 r. do 30 września 1950 r. – 65 lat i 11 miesięcy;
 • od 1 października 1950 r. do 31 grudnia 1950 r. – 66 lat;
 • od 1 stycznia 1951 r. do 31 marca 1951 r. – 66 lat i 1 miesiąc;
 • od 1 kwietnia 1951 r. do 30 czerwca 1951 r. – 66 lat i 2 miesiące;
 • od 1 lipca 1951 r. do 30 września 1951 r. – 66 lat i 3 miesiące;
 • od 1 października 1951 r. do 31 grudnia 1951 r. – 66 lat i 4 miesiące;
 • od 1 stycznia 1952 r. do 31 marca 1952 r. – 66 lat i 5 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1952 r. do 30 czerwca 1952 r. – 66 lat i 6 miesięcy;
 • od 1 lipca 1952 r. do 30 września 1952 r. – 66 lat i 7 miesięcy;
 • od 1 października 1952 r. do 31 grudnia 1952 r. – 66 lat i 8 miesięcy;
 • od 1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. – 66 lat i 9 miesięcy;
 • od 1 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. – 66 lat i 10 miesięcy;
 • od 1 lipca 1953 r. do 30 września 1953 r. – 66 lat i 11 miesięcy;
 • po 30 września 1953 r. – 67 lat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251) w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38).