Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura górnicza

Emerytura górnicza

Chcesz przejść na emeryturę górniczą? Wyjaśniamy, na jakich zasadach możesz ją uzyskać.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak uzyskać emeryturę górniczą na nowych zasadach

  Emeryturę górniczą na zasadach, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., możesz uzyskać jeżeli:

  • nie jesteś członkiem OFE lub za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać na dochody budżetu państwa, oraz
  • ukończyłeś 55 lat i masz okres pracy górniczej, który wynosi łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej, albo
  • ukończyłeś 50 lat i masz okres pracy górniczej, który wynosi łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak uzyskać emeryturę górniczą na nowych zasadach bez względu na wiek

  Emeryturę górniczą na zasadach, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., możesz również uzyskać bez względu na wiek jeżeli:

  • nie jesteś członkiem OFE lub za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać na dochody budżetu państwa, oraz
  • masz staż co najmniej 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak otrzymać emeryturę górniczą na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2006 r.

  Emeryturę górniczą na zasadach obowiązujących przed zmianą przepisów od 1 stycznia 2007 r. uzyskasz, jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1969 r., oraz:

  • do 31 grudnia 2008 r.
   • ukończyłeś 55 lat i masz okres pracy górniczej, który wynosi łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn – w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.), lub
   • ukończyłeś 50 lat i masz okres pracy górniczej, który wynosi łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn – w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.),
  • nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać na dochody budżetu państwa,
  • rozwiązałeś stosunek pracy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak otrzymać emeryturę górniczą na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. bez względu na wiek

  Jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1969 r.możesz również otrzymać emeryturę górniczą na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. bez względu na wiek, jeżeli:

  • do 31 grudnia 2008 r. miałeś co najmniej 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • nie jesteś członkiem OFE lub za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać  na dochody budżetu państwa,
  • rozwiązałeś stosunek pracy.

  Sprawdź, jakie dokumenty złożyć, żebyśmy mogli przyznać Ci emeryturę górniczą.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Podstawa prawna

  Art.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  oraz ustawy – Karta Nauczyciela

  Art. 50a, 50c i 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych