Wysokość hipotetycznej emerytury

 Podajemy na przykładzie "Informacji" za rok 2016.

Jeśli na dzień 31 grudnia 2016 roku ukończyłeś co najmniej 35 lat, podajemy Ci wysokość hipotetycznej emerytury.

Hipotetyczną emeryturę podajmy w czterech wariantach:

1. obliczone na podstawie konta - dwa warianty:

 • pracujesz do emerytury i na Twoje konto wpływają składki w tej samej wysokości co do tej pory
 • od 2017 r. przestajesz pracować i do emerytury na Twoje konto nie wpływają już żadne składki

2. obliczone na podstawie konta i subkonta - kolejne dwa warianty:

 • pracujesz do emerytury i na Twoje konto i subkonto wpływają składki w tej samej wysokości co do tej pory
 • od 2017 r. przestajesz pracować i do emerytury na Twoje konto i subkonto nie wpływają już żadne składki

 

Jeżeli do emerytury masz nie więcej niż 10 lat to podamy Ci również hipotetyczną emeryturę w wieku:

 • przekraczającym wiek emerytalny o rok,
 • przekraczającym wiek emerytalny o dwa lata,
 • przekraczającym wiek emerytalny o trzy lata,
 • przekraczającym wiek emerytalny o cztery lata,
 • przekraczającym wiek emerytalny o pięć lat.

 

Wartości hipotetycznej emerytury, jak sama nazwa wskazuje, są wartościami szacunkowymi, opartymi na odpowiednio przyjętych założeniach, a więc są to prognozy wartości emerytury, a nie faktyczna wartość przyszłego świadczenia. W związku z tym, podane w informacji kwoty hipotetycznej emerytury nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Z uwagi na różne sposoby obliczania, wysokość hipotetycznej emerytury różni się od wysokości prognozowanej emerytury wyliczonej przy wykorzystaniu kalkulatora emerytalnego.

 

Uwaga!
Kwoty hipotetycznej emerytury w informacji o stanie konta mogą być bardzo małe .Taka sytuacja może być spowodowana:

 • brakiem zapisanych danych o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • brakiem zapisanych na koncie kwot  składek na ubezpieczenie emerytalne (np. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym w krótkim okresie lub osiągałeś niskie przychody stanowiące podstawę wymiaru składek).