Ścieżka nawigacji

Wysokość hipotetycznej emerytury

Wysokość hipotetycznej emerytury

Wysokość hipotetycznej emerytury

 Podajemy na przykładzie "Informacji" za rok 2016.

Jeśli na dzień 31 grudnia 2016 roku ukończyłeś co najmniej 35 lat, podajemy Ci wysokość hipotetycznej emerytury.

Hipotetyczną emeryturę podajmy w czterech wariantach:

1. obliczone na podstawie konta - dwa warianty:

 • pracujesz do emerytury i na Twoje konto wpływają składki w tej samej wysokości co do tej pory
 • od 2017 r. przestajesz pracować i do emerytury na Twoje konto nie wpływają już żadne składki

2. obliczone na podstawie konta i subkonta - kolejne dwa warianty:

 • pracujesz do emerytury i na Twoje konto i subkonto wpływają składki w tej samej wysokości co do tej pory
 • od 2017 r. przestajesz pracować i do emerytury na Twoje konto i subkonto nie wpływają już żadne składki

 

Jeżeli do emerytury masz nie więcej niż 10 lat to podamy Ci również hipotetyczną emeryturę w wieku:

 • przekraczającym wiek emerytalny o rok,
 • przekraczającym wiek emerytalny o dwa lata,
 • przekraczającym wiek emerytalny o trzy lata,
 • przekraczającym wiek emerytalny o cztery lata,
 • przekraczającym wiek emerytalny o pięć lat.

 

Wartości hipotetycznej emerytury, jak sama nazwa wskazuje, są wartościami szacunkowymi, opartymi na odpowiednio przyjętych założeniach, a więc są to prognozy wartości emerytury, a nie faktyczna wartość przyszłego świadczenia. W związku z tym, podane w informacji kwoty hipotetycznej emerytury nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Z uwagi na różne sposoby obliczania, wysokość hipotetycznej emerytury różni się od wysokości prognozowanej emerytury wyliczonej przy wykorzystaniu kalkulatora emerytalnego.

 

Uwaga!
Kwoty hipotetycznej emerytury w informacji o stanie konta mogą być bardzo małe .Taka sytuacja może być spowodowana:

 • brakiem zapisanych danych o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • brakiem zapisanych na koncie kwot  składek na ubezpieczenie emerytalne (np. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym w krótkim okresie lub osiągałeś niskie przychody stanowiące podstawę wymiaru składek).