Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2021.01

KONKURS

Przedsiębiorco!

Zapraszamy Cię do udziału w konkursie, w którym możesz otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Termin składania wniosków: 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przeczytaj, co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu:

 1. Pobierz dokumenty dotyczące konkursu i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 121 kb).
 5. Sprawdź w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 5 000 kB), a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 500 kB). Możesz również przesłać pliki spakowane w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 6. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl, wybierz opcję „Wysyłam Wniosek” i dodaj dokumenty do wysłania. Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona prewencja.zus.pl będzie aktywna od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.
 7. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 8. Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest  potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Pobierz potwierdzenie w wersji pdf.

Ważne!

 • Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.
 • Wniosek wraz z załącznikami złóż wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Zapisz na swoim komputerze wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, którą wysłałeś do ZUS.
 • Rozpatrzymy Twój wniosek, jeśli przekażesz nam jego wersję elektroniczną, a dodatkowo jeśli wniosek w formie elektronicznej będzie na każdej stronie posiadać taką samą liczbę kontrolną.
 • Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.
  Przed wysłaniem e-maila zapoznaj się z przykładowymi pytaniami i odpowiedziami: 
  Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 895 k)
 • Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205) - link do strony zewnętrznej.