Prawo do świadczenia przedemerytalnego oraz termin jego wypłaty

Spełniasz warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego? Dowiedz się, od kiedy przysługuje Ci prawo do świadczenia przedemerytalnego i w jakim terminie będziemy Ci je wypłacać.

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego

Gdy ustalimy Ci prawo do świadczenia przedemerytalnego, będzie Ci ono przysługiwało od następnego dnia po tym, w którym złożyłeś wniosek o takie świadczenie wraz z wymaganymi dokumentami.

Czy można wycofać wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego

Wniosek możesz wycofać w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Po upływie tego czasu decyzja jest prawomocna (chyba że się od niej odwołałeś).

Kiedy będziemy wypłacać Ci świadczenie przedemerytalne

Zarówno świadczenie przedemerytalne, jak i zasiłek przedemerytalny będziemy wypłacać Ci  pierwszego dnia miesiąca, który przypada po tym miesiącu, za który przysługuje Ci świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1725)