Komu przysługuje

Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, czyli:

  • jesteś pracownikiem,
  • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
  • wykonujesz pracę nakładczą,
  • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
  • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
  • wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • odbywasz służbę zastępczą,
  • jesteś duchownym.